Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Avrupa KOBİ Haftası (European SME Week)Avrupa Komisyonu’nun, 2009 yılında 37 ülkede KOBİ’lere yönelik olarak eş zamanlı faaliyetler gerçekleştirilmesi için başlattığı Avrupa KOBİ Haftası inisiyatifi kapsamında oluşturulan çalışma grubunda KOSGEB ise kamuyu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ise özel sektörü temsilen Ulusal Koordinatör olarak yer almaktadır.


Avrupa KOBİ Haftasının amaçları:
- AB, ulusal, bölgesel ve yerel yetkililerin, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik desteklerine ilişkin bilgi sağlamak;


- İnsanların ve özellikle gençlerin girişimciliği kariyer seçeneği olarak dikkate alması yönünde desteklemek;


- Avrupa’nın refahına, mesleklerine, yenilik ve rekabetçiliğine katkıları yönünde girişimcilere farkındalık kazandırmaktır.


Birinci Avrupa KOBİ Haftası 6 Mayıs – 14 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenmiş olup, Türkiye’den KOBİ’lere hizmet veren kurum ve kuruluşlar tarafından yaklaşık 30 faaliyet (seminer, konferans, eğitim vb.) Avrupa KOBİ Haftası kapsamında organize edilmiş ve söz konusu faaliyetler Avrupa Komisyonu KOBİ Haftası internet sayfasında yayınlanmıştır.


İkinci Avrupa KOBİ Haftası 25 Mayıs 2010 – 1 Haziran 2010 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 2010 yılında gerçekleşen 1500 faaliyetin 103 tanesi Türkiye’de düzenlenmiş ve ülkemiz 2010 yılında İngiltere ve Almanya’dan sonra 3. sırada yer almıştır.


Üçüncü Avrupa KOBİ Haftası 3 – 9 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında gerçekleşen 1476 faaliyetin 593 tanesi Türkiye’de düzenlenmiş ve ülkemiz 2011 yılında 37 ülke arasında birinci olmuştur.


Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası 15-21 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında gerçekleşen faaliyetlerin %50'si Türkiye'de düzenlenmiş ve ülkemiz faaliyet sayısı bakımından tekrar birinci olmuştur.


Beşinci Avrupa KOBİ Haftası 25-30 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup, gerçekleşen faaliyetlerin %50'ye yakını ülkemizde gerçekleştirilmiştir. 
Her yıl Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen haftanın yanı sıra KOBİ Haftası internet sitesinin aktif olduğu Mart-Nisan aylarından başlayarak yıl sonuna kadar; KOBİ’lere yönelik tüm konularda gerçekleştirilecek olan seminer, konferans, eğitim, fuar vb. organizasyonlara KOBİ Haftası şemsiyesinde yer verilmektedir.


6. Avrupa KOBİ Haftası
6. Avrupa KOBİ Haftası 29 Eylül – 5 Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


Belirtilen tarihlerin yanı sıra Nisan ayı başından yıl sonuna kadar; Avrupa Birliği destekleri, ulusal destekler ve girişimcilik konuları başta olmak üzere KOBİ’lere yönelik tüm konularda gerçekleştirilecek olan seminer, konferans, eğitim, fuar vb. organizasyonlara Avrupa KOBİ Haftası şemsiyesinde yer verilecektir.


Kimler Faaliyet Düzenleyebilir?
KOBİ’lere hizmet sunan tüm kamu veya özel sektör kurum/kuruluşları ve oda/borsalar KOBİ’lere yönelik düzenledikleri faaliyetleri Avrupa KOBİ Haftası kapsamına alabilecektir.


Nasıl Başvuru Yapılır?
Avrupa KOBİ Haftası kapsamında yapılması öngörülen faaliyetlerin http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&lng=tr adresinde yer alan forma işlenmesi gerekmektedir. Faaliyetlerin gerçekleşme tarihinden en az 1 ay önce sisteme kayıt edilmesi önem taşımaktadır. Etkinlik girişi için sistem Ocak 2014 sonu açılacaktır.


Not: KOBİ Haftası kapsamında yapılan faaliyetler için mali destek sağlanmayacaktır fakat yapılan faaliyetler kurum/kuruluşların Avrupa Komisyonu nezdinde görünürlüğünü artıracak ve referans niteliği taşıyacaktır. Avrupa KOBİ Haftası internet sitesine ulaşmak için http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/index_tr.htm adresini ziyaret ediniz.

 

Detaylı bilgi için: 0 312 218 27 84

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA