Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye'de KOBİ Tanımı

04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile KOBİ tanımı revize edilmiştir.

Bu tanıma göre, KOBİ'ler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

 

 

Kriter​ Mikro Ölçekli KOBİ ​ Küçük Ölçekli KOBİ ​ Orta Ölçekli KOBİ ​
Çalışan Personel Sayısı  ​ ‹ 10  ​  ‹ 50  ​ ‹ 250​
Yıllık Net Satış Hâsılatı​ ≤ 1 Milyon TL  ​  ≤ 8 Milyon TL  ​ ≤ 40 Milyon TL​
Yıllık Mali Bilanço Toplamı​ ≤ 1 Milyon TL  ​  ≤ 8 Milyon TL  ​ ≤ 40 Milyon TL​

 

 

KOBİ Bilgi Sitesinde (www.kobi.org.tr) yer alan “Ben KOBİ Miyim?” uygulaması ile firmalarımız, KOBİ tanımı kapsamına girip girmediklerini öğrenebilmektedir.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA