Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Sanayi Strateji Belgesi Çalışmaları

 

“Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ilgili kamu kurum/kuruşları ve Birliğimiz işbirliğinde hazırlanmıştır. Dünyadaki gelişmelerin analizlerine dayanan, katılımcı bir yaklaşımla tasarlanan Türkiye'nin yeni sanayi stratejisinin amacı; belirlenmiş uzun vadeli vizyon, genel amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda sanayinin ve sektörlerin rekabet gücünü artırmak üzere yapısal dönüşümü yönlendirmeye ve desteklemeye katkı sağlamaktır.

 

Sanayi stratejisi; AB’deki sanayi politikası yaklaşımlarıyla uyumlu, Türk sanayisinin güçlü ve zayıf yönleriyle, sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya kaldığı tehditler sonucu oluşturulan bir politika çerçevesini içermektedir. Sanayi stratejisinin vizyonu, “orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü olmak” şeklinde belirlenmiştir. Belgeye göre,


• Şirket kuruluşu ve işyeri açma işlemleri kolaylaştırılacak,
• Gelir vergisi sistemi yeniden düzenlenecek,
• KOBİ’lere pazarlama ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik destekler verilecek,
• Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla; yenilikçi fikirler ve Ar-Ge’ye dayalı, katmadeğeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve pazarlama süreçleri desteklenecek,
• Özel sektör ve kamu sektörü tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması desteklenecek
• Alternatif enerji kaynaklarına dayalı ürünlerin sanayide kullanımı ve teknik altyapısının geliştirilmesi ve ticari ürünlere dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar yürütülecektir.


Türkiye Sanayi Strateji Belgesindeki sektörel politikalar kapsamında “Bilgi ve Teknoloji”, “Rekabet”, “Yasal Düzenlemeler”, “Çevre ve Enerji”, “Dış Rekabet Edebilirlik ve Ticaret” ve “İstihdam ve Coğrafi Boyut” alanlarında iyileştirmeler yapılarak, sektörlerin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.


Strateji Belgesi kapsamında, 10 yatay politika altında toplam 72 eylem bulunmaktadır. Birliğimiz bu eylemlerin 16’sında sorumlu veya işbirliği yapılan kuruluş olarak görev almaktadır.


Türkiye Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ilgili çalışmalar, KOBİ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planına şu linkten ulaşabilirsiniz: sanayi_stratejisi_belgesi_2011_2014.pdf 
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA