TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TOBB’dan teknogirişim sermayesi desteği alan genç girişimcilere destek


11.02.2011 / ​ ​
​Genç girişimcilerin ilan yayım ve gazete ücreti desteğinden faydalanabilmeleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projelerine ilişkin destek yazılarını, tescil işlemleri esnasında, ticaret sicili memurluklarına ibraz etmeleri gerekiyor.   Teknogirişim Sermayesi Desteği:   28.02.2008 tarih ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini teşvik etmek amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından;   * Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere veya   * Yüksek lisans, doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihi itibariyle en çok 5 yıl önce almış kişilere,   bir defaya mahsus olmak üzere, teknogirişim sermayesi desteği adı altında teminat aranmaksızın en fazla 100.000 TL (YüzbinTL) hibe edileceği kararlaştırıldı.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA