Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Giriş Sayfası

stats-green.jpg

İktisadi Raporlama ve İstatistik Müdürlüğü tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında ulusal boyutta ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlar tarafından derlenen veriler esas alınarak “Ekonomik Göstergeler” hazırlanmaktadır.


Türkiye ekonomisinde meydana gelen gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla hazırlanan temel makroekonomik ve sosyal istatistiki bilgileri içeren “Ekonomik Göstergeler” aylar itibarıyla güncellenerek Birliğimiz web sayfasında ilgililerin kullanımına sunulmaktadır.


Ekonomik Göstergeler 9 tematik konu başlığı altında olmak üzere 73 tablo Excel dosyası olarak verilmektedir. Bu tematik konular;

 

 

  1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla başlığı altında 10 tablo,
  2. Üretim başlığı altında 6 tablo,
  3. Yatırım Teşvikleri, İnşaat ve Kurulan/Kapanan Şirketler başlığı altında 8 tablo,
  4. Fiyatlar başlığı altında 12 tablo,
  5. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi başlığı altında 8 tablo,
  6. Merkezi Yönetim Bütçesi ve Borçlanma başlığı altında 9 tablo,
  7. Para, Banka, Finans başlığı altında 8 tablo,
  8. İşgücü başlığı altında 8 tablo,
  9. Beklentiler başlığı altında da 3 tablodan oluşmaktadır.


Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA